Echipa

Conducere Serviciul Proiecte, Programe, Promovare, Patrimoniu, Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu” Compartimentul financiar, contabilitate, salarizare Georgeta Grădinaru – auditor Cristina Despina Savin – consilier Ioana Marin – referent de specialitate Compartimentul administrativ Daniel Bour – inspector de specialitate Rodica Frîncu – magaziner Mihaela Varga – funcționar Carolina Sandu– îngrijitor Adrian Tătaru – guard Victor […]

Transparență

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020 BILANȚ la data de 31.12.2019 Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019 BILANȚ la data de 31.12.2018 BILANȚ la data de 31.12.2015 BILANȚ la data de 31.12.2016 Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2016 Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul […]