Echipa

Conducere Compartimentul Proiecte, Programe, Promovare, Patrimoniu, Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu” Compartimentul audit public intern Compartimentul financiar, contabilitate, salarizare Cristina Despina Savin – economist specialist Ioana Marin – economist specialist Minerva Bucureşteanu – referent Compartimentul administrativ Daniel Bour – inginer specialist Rodica Frîncu – muncitor calificat Mihaela Varga – muncitor calificat Carolina Sandu– muncitor […]

Situații financiar-contabile

BILANȚ la data de 31.12.2015 BILANȚ la data de 31.12.2016 Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2016 Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017 Situația la 30.09.2017 a funcțiilor Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat (rectificare) pentru anul 2017