Conducere

Doina Barbu
Contabil şef

Compartimentul Proiecte, Programe, Promovare, Patrimoniu, Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”

Irina Şerban
Secretar PR

Anca Mihăilă
Grafician

Marinela Bucur
Artist plastic

Compartimentul financiar, contabilitate, salarizare

Georgeta Grădinaru – auditor
Cristina Despina Savin – consilier
Ioana Marin – referent de specialitate

Compartimentul administrativ

Daniel Bour – inspector de specialitate
Rodica Frîncu – magaziner
Mihaela Varga – funcționar
Carolina Sandu– îngrijitor
Adrian Tătaru – guard
Victor Baboi – guard
Neculai Florea – guard
Marcel Sandu – guard