Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003

Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

CODUL ETIC

Codul etic al personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură „George Apostu”

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC