„Operele create de sculptorii din ţară şi din străinătate sunt amplasate în parcul instituţiei şi par a întreţine un dialog despre veşnicie, despre geneză şi timp. Ele transmit privitorului care le contemplă senzaţia de forţă şi de mister, de valori durabile ocolite de duhul efemerului.”

„Simpozionul de sculptură „George Apostu” a fost de la început o frumoasă idee. Ea s-a înfiripat odată cu întemeierea Centrului Cultural Internațional „George Apostu”, prinzând trup și contur în anul 1991 când a avut loc prima ediție la care au fost invitați să participe nouă artiști. Nouă meșteri mari ca în cunoscuta baladă-mit de construcție. Au urmat, în fiecare an, alte ediții desfășurate la sfârșit de vară și început de toamnă sub un soare îmblânzit care veghea, ocrotitor și tandru, încleștarea sculpturilor cu materia în căutarea Formei. S-a lucrat de la început cu mult entuziasm, materialul ales fiind lemnul, atât de îndrăgit de Apostu, artistul sub al cărui spirit tutelar s-au adunat sculptorii la fiecare simpozion, amăgindu-o pe „Cel mai vrednic urmaș al lui Brâncuși”. A venit apoi rândul lucrărilor monumentale realizate în piatră și marmură, în „plein-air” și în „taille directe” în operele create îngemănându-se tradiția și modernitatea în fericite sinteze stilistice. La capătul pasionantelor și dramaticelor căutări, din blocul de materie dură se elibera forma armonioasă. Țâșnea în lumină ca un triumf al spiritului creator. Și astfel, în timp, la Centrul de Cultură „George Apostu” s-a constituit o valoroasă colecție de cultură contemporană. Operele create de sculptorii din țară și din străinătate (simpozionul a devenit, de la o vreme, internațional) sunt amplasate în parcul Centrului și par a întreține un dialog despre veșnicie, despre geneză și timp. Ele transmit privitorului care le contemplă senzația de forță și de mister, de valori durabile ocolite de duhul efemerului. La cele opt ediții care s-au scurs până acum au fost invitate personalități marcante ale sculpturii contemporane, atmosfera creată în timpul simpozioanelor fiind una specială. Febrilă, în primul rând, stimulatoare, emulativă. Eliberați din chinga traiului cotidian, cu perfidele lui sâcâieli și necesități, scăpați din strânsoarea atelierului, sculptorii au lucrat într-o deplină libertate de creație. S-au cunoscut mai bine între ei, și-au împărtășit părerile și neliniștile, și-au perfecționat cunoștiințele, în fine, s-au bucurat de un timp și un spațiu al reflecției. Comunicarea, dialogul, iată virtuțile cele mai de preț ale unui astfel de buchet în sensul platonician al cuvântului. Formele create în aceste simpozioane de sculptură reflectă noile tendințe din arta contemporană, muzeul în aer liber de la Centrul Cultural Internațional „George Apostu” fiind o expresie a deschiderii spre valoare, dincolo de modă și de curente rămânând important adevărul dintotdeauna al artei – Frumosul cu puterea sa de a stârni gânduri, idei și sentimente.”SHLOMIT AVERBUCH
ISRAEL

SILVIU BEJAN
ROMÂNIA

MIHAI BEJENARIU
ROMÂNIA

ILIE BOSTAN
ROMÂNIA

PAVEL BUCUR
ROMÂNIA

GETA CARAGIU
ROMÂNIA

MANUEL DIAZ CASTEDO
SPANIA

BULENT CINAR
TURCIA

VLAD CIOBANU
ROMÂNIA

IOAN DEAC BISTRIȚA
ROMÂNIA

MAXIM DUMITRAŞ
ROMÂNIA

DARIE DUP
ROMÂNIA

MIHAI ECOBICI
ROMÂNIA

ALEXANDRU GHEORGHIȚĂ
ROMÂNIA

NICOLAE GHIAȚĂ
ROMÂNIA

MIHAI MARCU
ROMÂNIA

GHEORGHE MUREȘAN
ROMÂNIA

CORNELIU TACHE
ROMÂNIA

ALEXANDRU PETRU GALAI
ROMÂNIA

IOAN GRECU
REPUBLICA MOLDOVA

ALEXANDRU GROSU
ROMÂNIA

GERSHON HAYMAN
ISRAEL

ION IANCUȚ
ROMÂNIA

MIHAI ISTUDOR
ROMÂNIA

DUMITRU JURAVLE
ROMÂNIA

ZEEV KRISCHER
ISRAEL

RÜDIGER MERTSCH
GERMANIA

MILENA MILOSEVIC
SERBIA

JERZY MIZERA
POLONIA

LAURENŢIU MOGOŞANU
ROMÂNIA

MARIANA MOROŞANU
ROMÂNIA

CRISTIAN BEDIVAN
ROMÂNIA

IONELA LĂZUREANU
ROMÂNIA

IOAN MIHELE
ROMÂNIA

DUMITRU PASIMA
ROMÂNIA

ION TIȚOIU
ROMÂNIA

LOUIS MELCKY PERRONNE
FRANȚA

PETER PORAZIK
SLOVENIA

MIRCEA ROMAN
ROMÂNIA

CONSTANTIN SINESCU
ROMÂNIA

MARCEL STANCIU
ROMÂNIA

GRIGORE SULTAN
REPUBLICA MOLDOVA

DUMITRU ȘERBAN
ROMÂNIA

KEMAL TUFAN
TURCIA

UROS USCEBRKA
SERBIA

JOHN VAUGHAN
ANGLIA

ILARION VOINEA
ROMÂNIA

GHEORGHE ZĂRNESCU
ROMÂNIA

ION ZDERCIUC
REPUBLICA MOLDOVA

ALEXANDRU CIUTUREANU
ROMÂNIA

CONSTANTIN MARINETE
ROMÂNIA

SIMION MOLDOVAN
ROMÂNIA

ROMELO PERVOLOVICI
ROMÂNIA

AUREL VLAD
ROMÂNIA