În cadrul Programului Muzeistic, se urmăreşte ca expoziţiile personale să fie însoţite de activităţi conexe, precum lansări de carte, conferinţe, concerte, recitaluri de poezie, participarea la aceste evenimente permiţând publicului o cunoaştere mai bună a temei propuse de expoziţie, cât şi o conexiune cu alte domenii artistice.

Proiect demarat în urmă cu câţiva ani de Centrul de Cultură „George Apostu”, expoziţiile de artă plastică sunt însoţite de editarea albumelor de artă, remarcabile mărturii ale artiştilor participanţi în expoziţii: Trasee iconice, Ion Lazăr, 2012; Album grafică – colaj, Dany Madlen Zărnescu, 2013; Etape, Gheorghe Zărnescu, 2014; Transmigrări, Florentina Voichi, 2014; Pictură-obiect-instalaţie, Mihai Chiuaru, 2015; cassian, Emil Cassian Dumitraş, 2016; impermanences, Leonard Răchită, 2016; vem, Victor Eugen Mihai, 2016; Ilie Boca, 2017; Simion Zamșa, 2017; Ion Văsâi, 2018; Tudor Zbârnea, 2018; Dumitru Macovei, 2019; Nicolae Fleissig, 2020; „Albastru”, 2020; Muzica sferelor, Cristian Ungureanu, 2021; Athanor, Dragoș Pătrașcu, 2021; Interferențe bizantine, Alexandru Macovei, 2022; Glose retrospective, Constantin Tofan, 2023.

Spaţiul generos al proiectelor care compun programul Festivaluri. Saloane. Simpozioane: „Salonul de primăvară al artei naive”, „23 aprilie-Ziua Centrului George Apostu”, „Saloanele Moldovei”, „Simpozionul Naţional de Estetică”, Spectacolul Cărţii, „ArtistNe(s)t-program de rezidenţă artistică” contribuie la stimularea interesului publicului pentru receptarea tendinţelor contemporane în artă, muzică, dans, literatură.

„Salonul de Primăvară al Artei Naive” continuă şi diversifică acţiunile de susţinere şi punere în valoare a tradiţiilor populare zonale, aducând în faţa publicului costume şi măşti populare ale unor meşteri de renume, împletituri din fibre vegetale etc. În cadrul acestui program se organizează expoziţii-concurs realizate cu lucrări plastice aparţinând creatorilor de artă naivă din toate zonele reprezentative ale ţării, cele mai valoroase dintre ele urmând a fi răsplătite cu premiile acordate de organizatori.

Proiectul cultural „Saloanele Moldovei” iniţiat în 1991, n-a avut de-a lungul timpului nicio sincopă, reuşind să prezinte evoluţia artelor din România şi Republica Moldova, contribuind astfel la promovarea artiştilor plastici de pe cele două maluri ale Prutului. Cele 26 de ediţii ale programului, desfăşurate fără întrerupere, din anul 1991 până în prezent, dau măsura stăruinţei şi seriozităţii organizatorilor, partenerilor şi colaboratorilor acestora, a celor peste 400 de artişti participanţi în fiecare an şi a unor nume de prestigiu, care au făcut ca oraşele Bacău şi Chişinău să devină, în timp, adevărate capitale culturale şi artistice.

Conform unei minunate tradiţii, an de an, ziua de 23 aprilie este declarată „Ziua Centrului de Cultură Apostu”, program cultural prin care aducem omagiul cuvenit, prin acţiuni specifice, patronului spiritual George Apostu, „cel mai vrednic urmaş al lui Brâncuşi”.

„Simpozionul Naţional de Estetică” reuneşte, an de an, universitari, cercetători ai Academiei Române, scriitori, poeţi, pictori, actori, muzicieni şi critici de artă, cu scopul de a pune în lumină  noile tendinţe în domeniul gândirii estetice, în prezentarea şi reprezentarea publică a artelor vizuale, literare sau de spectacol.

Evenimentul desfăşurat sub genericul Spectacolul Cărţii se constituie sub forma unui real spectacol, este un proiect deschis tuturor celor ce au un cuvânt de spus în lumea cărţilor şi este însoţit de dezbateri, atitudini critice, recitaluri poetice, concerte de cameră.

Diploma de Excelenţă şi Premiul Centrului de Cultură „George Apostu” a răsplătit, de-a lungul timpului, activitatea unor personalităţi de excepţie din domeniul artelor plastice, teatrului, muzicii sau literaturii: sculptorul Gheorghe Zărnescu, actorul Radu Beligan, compozitorul Ştefan Niculescu, pictorul Horia Bernea, scriitorul Octavian Paler, pianistul Valentin Gheorghiu, pictorul Ilie Boca, filozoful Marin Aiftincă, acad. Constantin Ciopraga, teologul Dumitru Popescu, scriitorul C.D. Zeletin, scriitorii Alexandru Husar şi George Astaloş, criticul de artă Valentin Ciucă, esteticianul Grigore Smeu, pictorul Marin Gherasim, actorul Ion Caramitru, acad. Eugen Simion, acad. Alexandru Zub, acad. Răzvan Theodorescu, acad. Mihai Cimpoi, sculptorul Maxim Dumitraş, muzicologul Liviu Dănceanu, sculptorul Aurel Vlad, istoricul şi criticul literar Constantin Călin, acad. Solomon Marcus, artistul dr. Grigore Leşe, acad. Alexandru Surdu, prof. dr. Gheorghe Iorga, sculptorul Mircea Roman, scriitorul Cătălin Dorian Florescu, sculptorul Leonard Răchită, dirijorul Ovidiu Bălan, acad. Alexandru Boboc, poetul Ovidiu Genaru, istoricul Ioan Mitrea.

Programul sinergetic „CULTURĂ-EDUCAŢIE, EDUCAŢIE-CULTURĂ”

Sub egida acestui program, scriitori, actori, istorici şi dascăli sunt invitaţi să participe la dezbateri cu elevii şi studenţii, în vederea apropierii tinerei generaţii de cultură, prin modelarea gustului spre valorile culturale autentice.

Proiectele programului, „Colocviile Apostu” şi „Conferinţele Apostu” oferă posibilitatea tinerilor de a lua contact cu personalităţi ale vieţii culturale naţionale şi de a-şi lărgi orizontul de cunoaştere, ca modalitate de educare informală.

Eficienţa educativă a acestui program este dovedită şi de faptul că aceste dialoguri culturale ajung şi în spaţiul rural sau în zone defavorizate.

Activităţi editoriale

Centrul de Cultură „George Apostu” editează periodicul de cultură „Vitraliu”. Revista are drept scop transmiterea mesajelor culturale, este un spaţiu de dialog deschis celor împătimiţi de frumos, trezindu-le gustul pentru cuvântul inspirat, pentru formă, culoare, linie, sunet şi lumină.

Evoluţia revistei, de la 4 pagini în anul apariţiei, la 120 de pagini în anul 2014, dovedeşte implicarea colectivului redacţional şi deschiderea spre o largă arie tematică. Revista s-a dovedit, în timp, o memorie vie a activităţii Centrului şi un vector de promovare a brand-ului „George Apostu”. În jurul „Vitraliului” se adună un cerc larg şi prestigios de colaboratori din ţară sau străinătate.

Aniversări

Programul vizează omagierea marilor personalităţi ale neamului şi a sculptorului George Apostu, patronul spiritual al Centrului. Personalităţi creatoare de frumos, care au marcat un domeniu al culturii sunt readuse în actualitate. Acest program reprezintă un demers cultural menit să evidenţieze importanţa cunoaşterii valorilor locale şi naţionale. În cadrul acestui program se urmăreşte fidelizarea elevilor şi studenţilor, prin oferirea de cărţi, reviste, gest care se înscrie în seria de acţiuni menite să stimuleze interesul tinerilor pentru cunoaştere.