ARGUMENT

Într-un moment în care se vorbește tot mai mult despre impasul culturii române, de creșterea sălbatică a prețurilor necesare tipăririi revistelor, apariția unei noi publicații poate să pară un gest temerar. Îl facem totuși, în credința că trebuie să încerci chiar și imposibilul, dacă vrei ca adevărul să triumfe.

Trăitori într-un timp al rupturilor, al incriminării și suspiciunii, noi credem că fără certitudini, fără sentimentul propriei identități riscăm să fim de nicăieri, să ne rătăcim.

Vom rămâne noi înșine numai prin cultivarea valorilor autentice, numai fiind solidari întru înfăptuirile de spirit. Acesta este adevărul pe care îl susținem. În numele lui am înființat aici, la Bacău, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu” și acum un periodic căruia i-am zis „Vitraliu” ‒ dorit a fi memoria vie a lucrurilor semnificative care se întâmplă în acest loc.

Ni l-am imaginat, în primul rând, deci, ca o mărturie a faptei dar și ca o formă de rezistență la ignorarea voită, la desconsiderări brutale, la nonșalante, „nevinovate” aprecieri meschine, atotnivelatoare și, poate, ca un leac pentru vindecarea acestora.

Pornind de la ideea că arta nu trebuie să slujească unei forțe politice sau alteia, noua instituție, stând sub semnul generos al operei lui George Apostu, urmărește să desfășoare o activitate pluridisciplinară, care să îmbine în mod fericit diferitele manifestări ale artelor, punând astfel în valoare și demonstrând eternitatea prin cultură ‒ pilonul de rezistență al neamului.

Avem nevoie de încredere, iar încrederea noastră se sprijină pe convingerea că resursele de creativitate ale artiștilor, din cele mai diferite domenii, sunt inepuizabile, că ele se vor regăsi ca repere fundamentale pe drumul ce duce spre IDEAL, ce nu poate fi altul decât acela ce vorbește despre ADEVĂR, FRUMUSEȚE, BUNĂTATE.

„Vitraliu” este unul dintre spațiile de dialog oferite de Centrul „George Apostu”, deschis celor împătimiți de frumos, celor care au ce spune și arăta semenilor, trezindu-le gustul pentru cuvântul inspirat, pentru formă, culoare, linie, sunet.

Pentru ca, în final, creatori și public să găsească împreună noi înțelesuri.

Veți găsi în cuprinsul publicației noastre gânduri opinii, deziderate, confesiuni de creație, dezbateri de idei, relatări, într-un tot nepărtinitor, punând preț doar pe autenticitate și valoare, pe atitudinea neechivocă și fapta ziditoare.

Gheorghe Popa,
Directorul Centrului de Cultură „George Apostu”
Vitraliu nr.1, 1992