Centrul de Cultură „George Apostu” în parteneriat cu Asociația Culturală Artă Tradiții Patrimoniu fără Frontiere, a organizat, în data de 1 octombrie 2016, în cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, axa K2: „Les chemins du bleu en Europe: transversalité des apprentissages et transculturalité des langages” un atelier de confecționat măști tradiționale, la care a participat un grup de etnie romă.

Cu această ocazie, a fost făcută o scurtă prezentare a proiectului derulat și a obiectivelor de către directorul Centrului de Cultură „George Apostu” , domnul Gheorghe Popa și președintele asociației ATPFF, prof. Nistor Dorel. Atelierul a fost susținut de prezentări PowerPoint și discuții interactive.

Obiectivul atelierului constă în dezvoltarea abilităților practice, însușirea de noi deprinderi, lărgirea experienței cognitive. Orientarea științifică a fost asigurată de către lect.univ.dr. Nicoleta Popa și criticul de artă Iulian Bucur, iar cea practică de către prof. Nicoleta Cărare. Măștile au fost confecționate din materiale tradiționale, textile și fire naturale.