Plan de integritate

Plan de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Centrului de Cultură „George Apostu”

Echipa

Conducere Serviciul Proiecte, Programe, Promovare, Patrimoniu, Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu” Victor Eugen Mihai Impresar artistic Adrian Tătaru – M.A.S.I.S.C. Compartimentul financiar, contabilitate, salarizare Georgeta Grădinaru – auditor Cristina Despina Savin – consilier Ioana Marin – referent de specialitate Compartimentul administrativ Daniel Bour – inspector de specialitate Rodica Frîncu – magaziner Mihaela Varga – […]

Transparență

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. […]