2023 TRADIȚIE ȘI CREDINȚĂ – TREPTE ALE DESĂVÂRȘIRII

I. PROGRAM MUZEISTIC Expoziţii permanente Simpozionul  Internaţional de Sculptură „George Apostu”, ediţiile I – VIII Expoziţie de sculptură mică – lucrări din patrimoniu Expoziţie de grafică japoneză – Toshio Yoshizumi şi Kohsei Expoziţie de fotografie „Apostu – artă şi suflet” Expoziția de sculptură în aer liber „Abastru” (2017- 2019) „Tată și fii” – ansamblu sculptural George […]

Echipa

Conducere Serviciul Proiecte, Programe, Promovare, Patrimoniu, Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu” Adrian Tătaru – M.A.S.I.S.C. Compartimentul financiar, contabilitate, salarizare Georgeta Grădinaru – auditor Irina Pintilescu – Referent de specialitate Manuiela Moldovanu – consilier Compartimentul administrativ Daniel Bour – inspector de specialitate Rodica Frîncu – magaziner Mihaela Varga – funcționar Carolina Sandu– îngrijitor Neculai Florea […]

Transparență

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC Stat de funcții 2021 Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021 Raport de execuție bugetară COFOG3 Raportul anual al instituției aferent anului 2020, conform Legii nr. 544/2001 Anexa 3  Stat de funcții 2020 Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020 BILANȚ la data de 31.12.2019 Bugetul de […]