2015-2018  „Les chemins du bleu en Europe: transversalité des apprentissages et transculturalité des langages”

La 1 septembrie 2015, Centrul de Cultură „George Apostu” demarează noul proiect de parteneriat strategic Erasmus + al Uniunii Europene, axa K 2 – Cooperare şi inovare prin schimb de bune practici: «Les chemins du bleu en Europe: transversalité des apprentissages et transculturalité des langages», în calitate de partener, alături de organizații europene diferite din domeniul educației adulților și formarea cadrelor didactice:

  • Asociaţia „Paysage et patrimoine sans frontiere”, Franţa (lider de proiect);
  • Asociaţia Culturală Artă Tradiţii Patrimoniu Fără Frontiere, Bacău, România;
  • S.E.P. Pablo Freire Maracena, Spania;
  • Fondazione A. Tagliolini, Italia;
  • Universita Popolare „La Sorgiva”, Italia;
  • SISAM Ravenna, Italia;
  • Agrupamento de Escolas Joao de Deus, Portugalia.

Scopul principal al acestui parteneriat strategic este de a reuni un grup de experţi în formare pedagogică şi educaţie culturală (profesori, artişti, cercetători, reprezentanţi ai unor asociaţii şi centre culturale implicate în educaţia adulţilor) pentru a pune în aplicare cele mai bune practici educaționale și pedagogice pentru completarea educaţiei de bază a adulţilor, pornind de la învățarea de tip transversal pe marginea culorii albastru ca „factor social european”, raportat la diversitatea fiecărei ţări şi culturi.

Citește mai mult…