Conducere

Doina Barbu
Contabil şef

Serviciul Proiecte, Programe, Promovare, Patrimoniu, Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”

Alin Sebastian Popa
Șef serviciu

Irina Şerban
Secretar PR

Marinela Bucur
Artist plastic

Anca Mihăilă
Grafician

Ana Maria Ignătescu
Consultant artistic

Victor Eugen Mihai
Impresar artistic

Compartimentul financiar, contabilitate, salarizare

Georgeta Grădinaru – auditor
Cristina Despina Savin – consilier
Ioana Marin – referent de specialitate

Compartimentul administrativ

Daniel Bour – inspector de specialitate
Rodica Frîncu – magaziner
Mihaela Varga – funcționar
Carolina Sandu– îngrijitor
Adrian Tătaru – guard
Victor Baboi – guard
Neculai Florea – guard
Marcel Sandu – guard