Conducere

Doina Barbu
Contabil şef

Serviciul Proiecte, Programe, Promovare, Patrimoniu, Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”

Irina Şerban
Secretar PR

Marinela Bucur
Artist plastic

Anca Mihăilă
Grafician

Victor Eugen Mihai
Impresar artistic

Ovidiu Ungureanu

Secretar marketing

Adrian Tătaru – M.A.S.I.S.C.

Compartimentul financiar, contabilitate, salarizare

Georgeta Grădinaru – auditor
Consilier – post vacant

Referent de specialitate – post vacant

Compartimentul administrativ

Daniel Bour – inspector de specialitate
Rodica Frîncu – magaziner
Mihaela Varga – funcționar
Carolina Sandu– îngrijitor
Neculai Florea – maistru

Diaconu Constantin – muncitor calificat