Luni, 12 iunie 2017, la Centrul de Cultură „George Apostu”, Liviu Dospinescu, profesor de studii teatrale la Universitatea Laval din Québec (Canada), a susţinut o conferinţă cu tema  „Discursurile «inocenței»: câteva aspecte culturale marcante în literatura, teatrul și cinematografia din Turcia contemporană”.

Sprijinindu-se pe bogate trimiteri la literatură, filosofie, artele spectacolului, arte vizuale şi pe secvenţe ilustrative audiovideo, alese cu precădere din spaţiul cultural al Turciei (din perioada otomană până astăzi), conferinţa a adus în atenţia publicului aspecte insolite şi pe alocuri contradictorii, ale „inocenţei” artefactului: de la exponata de muzeu la teatrul popular şi transpunerea lui cinematografică până la spectacolul contemporan. „Inocenţa” ambiguă a obiectului cultural constă în responsabilitatea lui parţială pentru efectele de sens pe care le produce: semantism care nu este dat de la început, nici în integralitatea sa, ci se naşte la jumătate de drum, între obiectul ready made à la Marcel Duchamp sau artistul care performează şi, pe de altă parte, publicul său, tributar unui anume context de receptare. Evocarea unor particularităţi de imaginar şi scriitură din proza lui Orhan Pamuk, precum şi a unor formule performative din tradiţia otomană (karagözmeddahortaoyunu etc.) au completat conferinţa cu o pată de culoare orientală.

Conferinţa s-a desfăşurat în cadrul programului „Aşteptându-l pe… Samuel Beckett”,  iniţiat de Grupul de cercetare interdisciplinară Logos de la Facultatea de Litere şi derulat în colaborare cu Centrul de Cultură „George Apostu” şi Teatrul Municipal „Bacovia”.

Galerie foto