Denumirea autorității sau instituției publice …………………………………..

            Sediul/Adresa ……………………………………………………………………..

            Data ……………………………

            Stimate domnule/Stimată doamnă ………………………………………………,

            Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate):

            ……………………………………………………………………………………………………….

            Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mail, la adresa ………………………………………………………………………………….

 

Pe e-mail în format editabil: ……………………….. la adresa ……………………………..

 

Pe format de hârtie, la adresa…………………………………………………………………….

 

            …………………………………………………………………………………………………………..

            Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

    Vă mulțumesc pentru solicitudine,

…………………………………………….

semnătura petentului (opțional)

 

 

    Numele și prenumele petentului ………………………………………………………………..

    Adresa la care se solicită primirea răspunsului/e-mail ………………………………….

    Profesia (opțional) ……………………………………………………………………………………

    Telefon (opțional) …………………………………………………………………………………….

 

Descarcă formularul în format .rtf