Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu” contribuie la construirea unei identităţi culturale, prin valorificarea creaţiei contemporane universale şi dezvoltarea patrimoniului cultural.

Patrimoniul Centrului este format dintr-o colecţie importantă de artă plastică: sculptură, pictură, grafică, artă decorativă. De o importantă recunoaştere culturală se bucură „Muzeul în aer liber” din parcul instituţiei, cu lucrări de sculptură de mari dimensiuni, din marmură, piatră şi lemn, care dau acestui spaţiu o nouă identitate estetică, o amprentă a unicităţii. Existenţa unui fond muzeal şi îmbogăţirea acestuia, an de an, prin noi donaţii ale artiştilor expozanţi, va contribui la punerea în circuitul naţional a unei însemnate părţi de patrimoniu cultural. Centrul îşi valorifică patrimoniul prin patru expoziţii permanente:

a. Simpozionul Internaţional de Sculptură „George Apostu”, ediţiile I – VIII

  • expoziţie de sculptură monumentală, executată în marmură, lemn şi piatră, opere ale sculptorilor români şi străini participanţi la cele opt ediţii ale Simpozionului Internaţional de Sculptură „George Apostu”, desfăşurate în perioada 1991-1998.

Locul de expunere: parcul expoziţional al Muzeului de Artă Contemporană „George Apostu”.

b. Expoziţie de sculptură mică – lucrări din patrimoniu

  • expoziţie de sculptură în lemn, piatră, metal, lucrări colecţionate în urma simpozioanelor de sculptură şi a expoziţiilor din anii precedenţi.

Locul de expunere: spaţiile acoperite din muzeul în aer liber şi sala mică a Muzeului de Artă Contemporană „George Apostu”.

c. Expoziţie de grafică japoneză

  • expoziţie cu lucrări de grafică ale artiştilor japonezi – Toshio Yoshizumi şi Kohsei, din patrimoniul Muzeului de Artă Contemporană „George Apostu”.

d. Expoziţie de fotografie „Apostu – artă şi suflet”

  • expoziţie de fotografie semnată de Mihai Oroveanu, reprezentând viaţa şi opera sculptorului George Apostu.

Locul de expunere: Pavilionul Central al Centrului de Cultură „George Apostu”.

Pe lângă expoziţiile permanente, muzeul se face cunoscut şi prin intermediul expoziţiilor temporare (personale și colective), ale artiștilor români și străini, expunerea artiștilor consacrați și promovarea artiștilor emergenți proveniți din mediul artistic românesc. De-a lungul timpului, vizitatorii au putut cunoaşte, admira şi descoperi operele a numeroși artiști: Mircea Roman, Maxim Dumitraș, Aurel Vlad, Robert Capa, Mircea Ștefănescu, Dany Madlen Zărnescu, Ion Mihalache, Mihai Chiuaru, Liviu Nedelcu, Gheorghe Zărnescu, Alexandru Grosu, Ştefan Pelmuş, Eugen Crăciun, Florentina Voichi, Aurel Stanciu, Emil Cassian Dumitraș, Leonard Răchită etc.