PROVOCĂRI COLOCVIALE: „DESPRE RĂBDARE”, cu universitarul, criticul și istoricul literar CONSTANTIN CĂLIN

„Răbdarea se verifică în situaţii de criză, în procesul deciziei, dar şi în comportamentul oamenilor dotaţi intelectual, cu o morală impecabilă. Răbdarea nu aduce totdeauna succes, însă nu trebuie confundată cu lentoarea în gândire şi acţiune. Omul de cultură trebuie să apeleze la răbdare, omului politic îi trebuie răbdare şi ştiinţă pentru a progresa el şi comunitatea pentru care se presupune că o slujeşte. Dar Răbdarea are şi un capăt” – Constantin Călin.