De aproape un sfert de secol, Centrul Internaţional de Cultuă “George Apostu”, înfiinţat şi condus până anul trecut de Gheorghe (Geo) Popa, în prezent secretar de stat în Ministerul Culturii, organizează una dintre cele mai prestigioase, dar şi singulare manifestări cu rezonanţe naţionale şi internaţionale – Simpozionul Naţional de Estetică.

Aflată la cea XXIII-a ediţie, manifestarea se desfăşoară în cadrul programului “Un an cât un veac”, dedicat împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1918, sub genericul “Timp şi ficţiune”. Lucrările au debutat miercuri, 17 octombrie, ora 17.00, în Sala Muzeului de Artă Contemporană, la care au participat academicieni, profesori universitari, scriitori, artişti plastici de pe cele două maluri ale Prutului, critici literari, rectorii celor două universităţi din Bacău, deputaţi şi senatori, elevi şi studenţi. La început a avut loc vernisajul expoziţiei “Dispersie Temporală” a artistului plastic Tudor Zbârnea (Republica Moldova), urmat de lansarea albumului de artă “Tudor Zbârnea”.

Amfitrion şi moderator a fost Gheorghe (Geo) Popa, secretar de stat în Ministerul Culturii.
“Simpozionul de Estetică este un moment important pentru cultura băcăuană, ca parte a culturii naţionale. De la an la an, dialogul nostru cu artele a crescut, s-a îmbogăţit cu noi idei, cu oameni din diverse domenii, astfel că, în an centenary, putem să spunem că părinţii acestui simpozion au avut o idee generoasă de a uni tot ce este mai valoros în România”, a spus Gheorghe Popa.

Printre invitaţi se află şi acad. Alexandru Boboc, prezent la toate ediţiile Simpozionului de Estetică, dar şi Sorin Braşoveanu, preşedinte al Consiliului Judeţean, partener, împreună cu Ministerul Culturii, la organizarea şi finanţarea simpozionului. “Sunt onorat să mă aflu aici, în acest centru de cultură, vin cu drag la aceste întâlniri, pentru a fi alături de ooamenii care ştiu să zidească trainic la temelia culturii române. Sunt sigur că vor fi trei zile de intense şi fructuoase activităţi de dezbatere şi dialog”, a spus Sorin Braşoveanu.

Îmbrâncit în Paradis “Prin subteranele dostoievskiene”

Ca în fiecare an, în programul dens, bogat, de o înaltă ţinută culturală, literară şi artistică, la care sunt invitate ilustre personalităţi ale culturii naţionale, academicieni, profesori universitari, scriitori, critici literari, artişti plastici şi ai scenei româneşti, un loc aparte îl deţine “Spectacolul cărţii”, o adevărată sărbătoare a creaţiei literare contemporane, simpozionul de Estetică fiind tribuna de unde sunt lansate către public cărţi de poezie, proză, critică literară, semnate de autori de prim rang ai literaturii băcăuane şi naţionale. De un interes deosebit s-a bucurat volumul “Prin subteranele dostoievskiene”, autor fiind scriitorul, gazetarul şi eseistul Ion Fercu.

“Sunt fascinat de Dostoievski încă din anii adolescenţei. Am avut atunci şi un mentor care m-a provocat ca să purced în lunga mea călătorie prin miraculoasele subterane dostoievskiene: Einstein. «Dostoievski mi-a dat mai mult decât oricare om de ştiinţă, mai mult decât Gauss», mi-a spus savantul”, este mărturisirea de început a autorului volumului “Prin subteranele dostoievskiene”, un tom impresionant de peste 600 de pagini, format A4, apărut la Editura Junimea, 2018. 50 de ani i-au trebuit lui Ion Fercu pentru a intra în “subterane”, însă când a isprăvit dureroasa călătorie ideatică, cartea lui Ion Fercu a nedumerit, a stârnit interesul criticilor, al prietenilor şi neprietenilor, cu toate că mai bine de 10 ani o parte din capitolele cărţii au fost publicate în Revista Ateneu.

Ce spune prof.univ.dr. Liviu Antonesei pe ultima copertă a cărţii, care, din motive de sănătate, nu a fost prezent la lansare: “Am citit această vastă carte a scriitorului Ion Fercu şi, la sfârşit, m-am întrebat ce fel de carte este. Una de critică literară? Fără îndoială, nu. Atunci, poate, de istorie literară? Ar fi un răspuns mai potrivit, dar nu întrutotul. Cred că încadrarea cea mai adecvată ar fi la categoria eseu enciclopedic, un gen nu foarte frecventat pentru că este dificil.

Avem această carte, pe de o parte, o analiză multidimensională a vastului corpus dostoievskian – ceea ce înseamnă surprinderea faţetelor literar-estetice, filosofice, religioase, psihologice şi sociale ale acesteia – şi, pe de altă parte, o binevenită abordare contextuală, ba chiar dublu contextuală, fiind vorba despre contextual epocii marelui Fiodor, dar şi de contextual temporal, de istoria scursă de la scrierea operei încoace. (…) O carte trudită şi foarte bine scrisă, ceea ce nu e de mirare la un prozator excelent.”

Să-l ascultăm şi pe un alt dostoievskian, poetul Leo Butnaru (Chişinău), prezent şi el la Centrul “Apostu”, pentru a-l susţine pe Ion Fercu de răutăcioasele comentarii ironice ale celor care obişnuiesc să spună: “Cine l-a citit integral pe Dostoievski şi este încă întreg la minte, merită aplauze sănătoase”: “(…) Dostoievski este scriitorul tuturor. Mai select, al ceva mai puţinilor ar fi filosoful, psihologul, predicatorul religios Dostoievski.

Iar printre cei oarecât mai puţini e şi colegul Ion Fercu, cititor care a atins ipostaza de cercetător, critic, istoric literar, eseist şi, iată, autorul acestui antrenant volum panoramic, «Prin subteranele dostoievskiene», pe care eu unul îl văd vecin de raft cu «Dicţionarul personajelor lui Dostoievski» a lui Valeriu Cristea. O vecinătate intercomunicantă, transfrontalieră, benefică.”

Au mai călătorit prin “suberanele” lui Ion Fercu, profesorii univrsitari Petru Bejan şi Ştefan Munteanu, singularitatea acestui gen literar, munca sisifică a unui intelectual îndrăgostit şi robit de marele Fiodor, a cărui carte va constitui punct şi reper pentru critica literară.

În aceeaşi seară, în acelaşi cadru, au mai fost lansate volumele „Perfectul (des)compus”, de Ion Hadârca, prezentat de poetul Dan Petruşca şi lector univ. dr. Adrian Jicu, cât şi „Jurnalul unui trăsnit”, de Mircea M. Ionescu, de care s-a ocupat Georghe Popa, volume asupra cărora vom avea ocazia să scriem.

Astăzi, 18 octombrie, continuă lucrările Simpozionului de Estetică, după următorul program: Universitatea „George Bacovia”, ora 10.30, vor conferenţia prof.univ.dr. Petru Bejan, prof.univ.dr. George Bondor şi prof. univ.dr. Ştefan Afloroaei, iar în cadrul spectacolului cărţii vor fi prezentate volumele „Le Beau” – coordonatori Petru Bejan et Daniel Schulthess şi „Fabula existenţială” – Ştefan Afloroaei.

Ora 18.00 (Teatrul Municipal „Bacovia”), lansarea cărţii „Rainer Maria Rilke. Epifanii dintr-o biografie interioară” – Gheorghe Iorga, cu Marius Manta, Constantin Calin, Daniela Vrînceanu şi Geo Popa. Evenimentul va fi urmat de un concert extraordinar al grupului vocal de pop-opera „Ad Libitum Voices” (Cluj-Napoca).

Simpozionul Naţional de Estetică. Timp şi ficţiune în Anul Centenarului