Limba română este întâia graniță a țării mele care trebuie păzită

Grigore Vieru

Fiind concepte „atemporale” și imprescriptibile, Idealurile fac parte din spațiul sacru al oricărei comunități. În cazul națiunilor, ele au capacitatea de a configura viitorul, de a da un sens și o anumită direcție prezentului și, în plus, de a asigura o perspectivă interpretativă asupra trecutului. Raportându-ne strict la națiunea română, idealul unionist traversează întreaga istorie modernă și contemporană, aducând laolaltă toate marile personalități ale neamului care au luptat pentru împlinirea acestui măreț obiectiv; alături de excepționala generație pașoptistă – făuritoare a statului român modern – și de generația care a asigurat României statutul de regat independent, în acest Panteon al Națiunii Române un loc de cinste revine generației care a creat România Mare.

Pentru că prima etapă a acestui proces a avut ca punct nodal Chișinăul – o veritabilă capitală a Marii Uniri, alături de Cernăuți și Alba Iulia –, pe 27 martie 2023, începând cu ora 17.00, Centrul de Cultură „George Apostu” împreună cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala „Colonel Corneliu Chirieș” a județului Bacău organizează un eveniment aniversar dedicat Zilei Naționale a Unirii Basarabiei cu România. Dincolo de momentul artistic asigurat de grupul folcloric „Suflet românesc” din Bacău, programul include și o sesiune de comunicări științifice susținute de istoricul militar Sorin Grumuș, de istoricul Alin Sebastian Popa și, nu în ultimul rând, de invitatul special al întâlnirii, acad. Valeriu Matei, membru al Academiei de Științe a Moldovei și membru de onoare al Academiei Române.

Prezența în cadrul programului dedicat zilei de 27 martie a acad. Valeriu Matei – unul dintre autorii și semnatarii Declarației de independență din 1991 și, totodată, un veritabil „cavaler” al Ordinului pentru promovarea limbii române ca element identitar esențial pentru etnicii români din Republica Moldova – se pliază perfect peste decizia recentă a Parlamentului de la Chișinău cu privire la oficializarea limbii române ca „limbă de stat” (16 martie 2023), punând astfel capăt unei aberații istorice legalizate în Basarabia încă din anul 1994 cu privire la existența așa-numitei „limbi moldovenești”. Se împlinește astfel, după 37 de ani, cel mai important deziderat al luptei începute de un grup de intelectuali basarabeni încă din anul 1986 cu privire la recunoașterea limbii române ca mărturie esențială a identității noastre de neam și la restabilirea unității firești între literatură și limba română.

Pentru anul 2023 programul cultural al Centrului de Cultură „George Apostu” se desfășoară sub egida „Tradiție și Credință – Trepte ale Desăvârșirii”.