Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe