În perioada 26-29 octombrie 2015, a avut loc prima întâlnire a proiectului european Erasmus+ „Drumurile culorii albastu în Europa”. Deschiderea oficială a seminarului a fost făcută de către Jose Maria Lopez Montes, director adjunct al S.E.P. „Pablo Freire” Maracena și Aline Rutily, coordonatorul proiectului, din partea Asociaţiei „Paysage et patrimoine sans frontiere”, Franţa

Acest proiect reunește organizații din 5 țări diferite ale Uniunii Europene, angajate în educație și formare: Spania, Franța, Italia, Portugalia și România. Reprezentanții fiecărei organizații au avut posibilitatea de a prezenta structura lor, țara lor, echipa de proiect, obiectivele proiectului și de a împărtăși experiențe și idei cu privire la proiect.

Această primă întâlnire a permis partenerilor să definească obiectivele și metodologia proiectului, modul de pregătire a documentelor de evaluare, planul de acțiune, mobilitățile și sarcinile fiecăruia. Programul reuniunii a fost întregit de vizite la obiective turistice culturale axate pe tematica proiectului: albastrul în ceramica specifică regiunii Andaluzia şi Granada.

Partenerii proiectului sunt: Asociaţia „Paysage et patrimoine sans frontiere”, Franţa (coordonator), Asociaţia Culturală „Artă Tradiţii Patrimoniu Fără Frontiere”, Bacău, România, S.E.P. „Pablo Freire” Maracena, Spania, Fondazione A. Tagliolini, Italia. Universita Popolare „La Sorgiva”, Italia, SISAM Ravenna, Italia şi Agrupamento de Escolas Joao de Deus, Portugalia.