CENTRUL DE CULTURĂ „GEORGE APOSTU” DIN BACĂU OMAGIAZĂ

ZIUA CULTURII NAȚIONALE – 15 IANUARIE 2020

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău organizează în data de 15 ianuarie a. c. o dezbatere prilejuită de sărbătorirea Zilei Culturii Naționale cu tema „Publicistica eminesciană”. Este primul eveniment din bogatul calendar al activităților culturale ale anului 2020, oferta anunțându-se a fi una ispititoare, marcată de împlinirea în acest an a trei decenii de activitate spornică a Centrului.

Existența unei sărbători dedicate culturii naționale – Ziua Culturii Naționale a fost introdusă oficial în decembrie 2010 prin adoptarea de către Parlamentul României a legii nr. 238 – este un fapt benefic, îmbucurător, cu precizarea că această dimensiune esențială a identității noastre naționale ar trebui cultivată, redescoperită, aprofundată și, de ce nu, îmbogățită în fiecare zi a existenței noastre. Patrimoniul nostru cultural, spațiu de conservare a întregii noastre memorii istorice, a experiențelor individuale și colective, a fondului axiologic specific, toate acestea cristalizate în literatură, istorie, folclor, filosofie, religie, artă, în gândirea social și politică ș.a. merită să fie sărbătorit o singură zi pe an, ocazie cu care îl mitizăm declarativ, numai cu condiția de a-l cinsti și de a trudi pentru el în celelalte 364 de zile rămase din an.

Există numeroase argumente care ar putea sublinia importanța omagierii Zilei Culturii Naționale, altele, cu mult mai semnificative, decât cele de ordin material; în acest domeniu, beneficiile nu au preț, sunt netranzacționabile iar profitul vizează viitorul acestei națiuni, dăinuirea sa. În primul rând, pentru că domeniul cultural național, incluzând aici și dimensiunea sa lingvistică, ne conferă unicitate în rândul națiunilor lumii. Pe de altă parte, pentru că vigoarea unei națiuni stă, în primul rând, în spirit, în forța ei spirituală și abia apoi în cifrele din PIB-ul național. Nu în ultimul rând, pentru că cea mai importantă moștenire pe care o putem transmite generațiilor viitoare prin mecanismele educației este moștenirea culturală.