„Fiți puternici, solidari și inteligenți! Dragii mei confrați, considerați că sunt aici și că vremea reîntoarcerii nu este departe.”

Sunt cuvintele care m-au însoțit în tot acest răstimp al ciudatei rătăciri și al neîmplinitei mele experiențe politice.

Vedem cum timpul nu are răbdare și așază lucrurile în ritmul lor firesc și adevărat pe drumul împlinirilor, atâtea câte sunt, și mai ales al celor ce urmează să fie.

Doar asta are puterea de a face să ne cunoaștem pre noi mai bine, să ne cunoaștem și să ne apropiem de celălat, pe același drum al mântuirii.

Amprenta lăsată de artiști în timp, aici, la Centrul Apostu, vorbește despre noi, despre idealurile noastre și, mai presus de orice, despre cum anume poate cultura să-l transforme pe om, să-l aducă mai aproape de imaginea pe care Dumnezeu i-a dat-o întru începuturi și pe care artistul vrea să o recupereze.

Iată cum materialele aduse din regiuni diferite fac să vibreze în spațiul-timp, într-o lumină atotcuprinzătoare, zborul imaginat de George Apostu în fluturii săi. Frumos omagiu adus de Nicolae Fleissig celui care se identifică cu acest spațiu cultural născător de genii.

Opera lui Marko Vukša „umanizează” spațiul, prelungind, parcă, universul arhitectural al clădirii într-o alunecare subtilă dinspre istoria locului către o realitate redescoperită.

Strania și neliniștitoarea imagine în care natura se cufundă în natură însoțește lucrările de forță și echilibru ale lui Min-Chin Tung. Procesul apropierii, a contopirii om-natură trebuie să se bazeze pe o mare iubire, care fixează clipa ca sens al devenirii noastre și a legăturii dintre trecut și viitor.

Procesul transformării spațiului prin adăugarea de valoare este în curs, vorbind privitorului despre efortul de „îmblânzire” a  acestuia.

Se cuvine acum să facem o mare și adâncă reverență în fața acestor artiști minunați ai lumii acesteia care, într-un efort de solidaritate culturală, ne spun cum anume ne putem salva și cum anume poate fi salvată omenirea!

Și ei ne arată calea pe care dimpreună putem recupera speranța piedută a binelui, frumosului și adevărului.

Mulțumesc: Krasimir Metodiev (Bulgaria), Nedim Hadziahmetovic (Serbia), Gonzalez Andres Amancio (Spania), Napoleon Tiron (România), Ogata Yoshin (Japonia), Marko Vukša (Serbia), Min-Chin Tung (Taiwan), Nicolae Fleissig (Franța), Maxim Dumitraș (România) , curatorul acestei rezidențe internaționale  de sculptură.

Gheorghe Geo Popa

directorul Centrului de Cultură “George Apostu”

foto: Gheorghe Geo Popa (stânga), Min-Chin Tung, Maxim Dumitraș